do góryNARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.


    Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie otrzymała „Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

    Nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

    Otrzymane środki to 8615, 00 zł i zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do biblioteki głównej i filii.