do góryKraszewski. Komputery dla bibliotek


    Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie jest Beneficjentem  programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: laptop, trzy komputery stacjonarne z monitorami, cztery programy biurowe Microsoft Office Home & Business, trzy urządzenia wielofunkcyjne laserowe, pięć tabletów, jedną myszkę bezprzewodową. Koszt ogółem zadania wynosił 29 690,99zł, z tego 25 197,99 zł dofinansowania z Instytutu Książki.