do góryGrant dla Biblioteki


  Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.

  Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski  Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki  pn. „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki  „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Publikacja opracowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

   na lata 2014-2020.