do góryAngielska herbatka z lekcją tolerancji


    W ramach zajęć feryjnych Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła do przeprowadzenia warsztatów językowych Agnieszkę Barańską z Kuźni Języków w Popielowie. Zajęcia zaadresowane były dla dzieci w wieku od 7. lat.

    Dzieciaki rozpoczęły szlifowanie języka od ciasteczek i angielskiej herbatki. Głównym tematem zajęć była tolerancja, a właściwie jej brak we współczesnym świecie. Po wstępnej rozmowie na temat tolerancji uczestnicy rozpoczęli pracę w grupach, przywdziewając na siebie odpowiednie stroje przygotowane przez prowadzącą. Całe zajęcia odbywały się w języku angielskim. Inspiracją do ich zainicjowania była książka autorstwa Davida McKee „Tusk Tusk”.

    Przez dwie godziny dzieci doskonaliły język angielski, uczyły się tolerancji i poznawały angielskie zwyczaje.


    Galeria zdjęć:

    • Angielska herbatka z lekcją tolerancji