do góryRazem zrozumiemy Alzheimera


  Fundacja KTOTO- Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera.

  Jej misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.

  Fundacja jest realizatorem autorskiego projektu „Opolska Akademia Opiekunów- Więcej nic tylko zapominanie- razem zrozumiemy Alzheimera”.

  W ramach projektu, 5 października odbyło się „Pod Dębem” w Popielowie bezpłatne szkolenie wraz z warsztatami dla 20 członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. Szkolenie wraz z warsztatem obejmowało tematykę związaną z chorobą Alzheimera, wyzwaniami stojącymi przed rodziną zarówno w sprawach opieki jak i rehabilitacji.

  Istotnym tematem był sam opiekun, jego trudna rola i odpowiedź na pytanie jak opiekując się chorym może zadbać o siebie, by nie dopuścić do „wypalenia psychicznego”. Osoby zaangażowane w opiekę nad chorymi na Alzheimera miały okazję do poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności w opiece na chorym w szerszym aspekcie podejścia praktycznego oraz wyjątkową możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach.

  Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

  Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna  w Popielowie. Planuje się organizację kolejnych spotkań dla osób starszych i ich opiekunów.


  Galeria zdjęć:

  • Razem zrozumiemy Alzheimera
  • Razem zrozumiemy Alzheimera