„SZLAKIEM PIĘKNYCH GÓRNOŚLĄSKICH WSI STARE SIOŁKOWICE, POPIELÓW, CHRÓŚCICE”

Wydanie publikacji "Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice"
Publikacja autorstwa nieżyjącego już byłego mieszkańca Nowych Siołkowic dr Otto Spisli została wydana w roku bieżącym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielowie w języku polskim przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

UE