BIBLIOTECZNA ZABAWA, NAUKA I WSPÓLNA PRACA SPOŁECZEŃSTWO WZBOGACA

Pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie realizuje projekt, uczestnicząc w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Meliny Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zbliża się do końca realizacja naszego projektu. Trwają jeszcze zajęcia komputerowe "40+też potrafi". Efektem pracy młodzieży, biorącej udział w warsztatach fotograficznych jest folder z wykonanymi przez nich zdjęciami i krótkimi informacjami o Bibliotece i o Popielowie.

Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka

Dla czytelników oraz wszystkich chętnych uczestnikiów projektu Biblioteka zaprosiła Czerpalnię Papieru, która 24 czerwca poprowadziła "warsztaty papiernicze".
Oprócz w/w w warsztatach brali udział również uczniowie z PSP Karłowice oraz PSP Popielów. Wszyscy zostali zapoznani z historią papieru, techniką jego wytwarzania, czerpania i kolorowania. Każdy miał też możliwość pisania gęsim piórem i przybicia pieczęci lakowej na papierze czerpanym.
Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka Aktywna Biblioteka