WYDANIE PUBLIKACJI "OCALIĆ GWARĘ NASZĄ"


"Ocalić gwarę naszą" to tytuł publikacji wydanej w kwietniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielowie. Teksty zawarte w publikacji są pokłosiem konkursu literackiego "Ocalić gwarę naszą", prowadzonego w latach 2006-2012 przez Bibliotekę w Popielowie w szkołach podstawowych gminy Popielów.

Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Niniejsza książeczka dostępna jest w popielowskiej bibliotece, gdzie wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY

Ocalic gwarę naszą