WYDANIE KALENDARZA "NASZA MAŁA OJCZYZNA"


Wydany przez Bibliotekę kalendarz "Nasza mała ojczyzna" powstał w związku z ogłoszonym konkursem fotograficznym, skierowanym do młodzieży szkół podstawowych oraz do mieszkańców gminy Popielów. Kalendarz zawiera dane teleadresowe jednostek gminy oraz wiele cennych informacji o Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Kalendarz został zrealizowany ze środków Gminy Popielów.
Jest jeszcze dostępny w Bibliotece
Zapraszamy

Kalendarz