KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE GMINY POPIELÓW


Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie wydała w kwietniu publikację „Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów”, która powstała przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Publikacja dostępna jest w Bibliotece w Popielowie, ZAPRASZAMY!

Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów