STOBRAWA

Stobrawa
46-090 Popielów
ul. J.Kani 11

Czynna:
Poniedziałek 14:00 – 18:00
Wtorek 14:00 – 18:00
Środa 14:00 – 18:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 14:00

RYS HISTORYCZNY

Trudno jest ustalić nawet w przybliżeniu rok powstania biblioteki w Stobrawie, ponieważ nie zachowała się dokumentacja biblioteki z tamtych lat. Należy przypuszczać, iż mogła ona powstać pod koniec lat czterdziestych lub na początku lat pięćdziesiątych, tak jak powstało większość bibliotek publicznych. Pewny jest fakt, iż Biblioteka Publiczna w Stobrawie działała w 1956 roku. Pierwszą siedzibą biblioteki był budynek ówczesnego przedszkola, gdzie znalazła swoje lokum na piętrze. Prawdopodobnie w 1964 roku biblioteka została przeniesiona do Domu Ludowego w Stobrawie. Na czas remontu Domu Ludowego Biblioteka Publiczna otrzymała pomieszczenie zastępcze o pow.17m² w budynku usytuowanym w centrum wsi. W budynku tym mieścił się jeszcze klub „ RUCH” i sklep Gminnej Spółdzielni.

Pomieszczenie to na długo zostanie w pamięci czytelników jako ciemne, zimne i ciasne. W żadnej mierze nie spełniało ono wymogów, jakim powinna odpowiadać placówka kultury. Władze samorządowe długo się zastanawiały nad losem stobrawskiej biblioteki.

W tej małej miejscowości nie było żadnego pomieszczenia, do którego można by przenieść bibliotekę. Remont zajmowanego lokalu w żaden sposób nie poprawiłby warunków jej działalności. Aż przyszedł rok 1997 i lipcowa powódź. Woda zalała piwnice budynku, zniszczyła piec centralnego ogrzewania i instalację grzewczą. W bibliotece woda sięgała do wysokości 30 cm, książki zostały uratowane, ale drewniane stare regały kwalifikowały się do wyrzucenia, a podłoga do wymiany. Zniszczenia były na tyle poważne, że remont stał się nieopłacalny. Jedyną szansą dla biblioteki w Stobrawie było uzyskanie pomieszczenia w remontowanym budynku miejscowej szkoły podstawowej, który także ucierpiał w bardzo poważnym stopniu w czasie powodzi. Samorząd Gminy Popielów podjął decyzję o przeprowadzeniu Filii Bibliotecznej w Stobrawie do szkoły po zakończeniu jej remontu.

Do czasu przeniesienia biblioteka została zamknięta. Dnia 7 kwietnia 1999 roku przeniesiono księgozbiór biblioteki do magazynu Szkoły Podstawowej w Stobrawie, as od 1 września tegoż roku po długiej dwuletniej przerwie Biblioteka wznowiła swą działalność.

Przyznano nam na piętrze jedną klasę w PSP Stobrawa, gdzie razem z biblioteką szkolną funkcjonowała filia popielowskiej biblioteki publicznej.

Taki „ożenek” dwóch bibliotek trwał do roku 2007. W tym roku została zlikwidowana Publiczna Szkoła podstawowa w Stobrawie, trzeba było też, po raz kolejny poszukać lokum dla naszej placówki.

Po tylu latach „stobrawska książnica” wróciła na miejsce jej pierwszego egzystowania – do budynku po byłym przedszkolu. W miejscu, gdzie kiedyś funkcjonował Urząd Pocztowy, z tyłu Świetlicy Wiejskiej w Stobrawie – po wykonaniu odpowiedniego remontu, wymianie okien i drzwi wejściowych oraz wymalowaniu pomieszczeń urządzono przytulne miejsce na Filię Biblioteczną o powierzchni 67 m².

Z chwilą likwidacji PSP w Stobrawie Gminna Biblioteka przejęła cały księgozbiór biblioteki szkolnej, łącznie z jej wyposażeniem. Regały wykorzystano dla biblioteki w Stobrawie, natomiast książki w ilości ponad 5000 egzemplarzy zostały protokolarnie przekazane do przedszkoli, bibliotek szkolnych i publicznych gminy Popielów.