STARE SIOŁKOWICE

46-083 Stare Siołkowice
ul. Michała 55
bibliotekasiolkowice@gmail.com

Czynna:
Poniedziałek 13.00 – 19.00
Wtorek 13:00 – 19:00
Środa 13:00 – 19:00
Czwartek 13:00 – 19:00
Piątek 10:00 – 16:00

RYS HISTORYCZNY

Biblioteka Publiczna w Starych Siołkowicach powstała na początku 1960 roku na co wskazuje pierwszy wpis w księdze inwentarzowej z datą 09.01.1960 roku.

Biblioteka pełniła funkcję Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, jako że Stare Siołkowice istniało jako Gromada.

Biblioteka mieściła się w dawnym Klubie Rolnika ( obecnie dom prywatny pana Jagieły) w jednej nieogrzewanej izbie. W wyniku reformy administracyjnej w 1973 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna staje się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. Na przełomie lat 1975/76 biblioteka zostaje przeprowadzona do budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej przy ul. Michała 55, w którym zajmuje jeden pokój o pow. 16m². W latach następnych, powiększają się zbiory siołkowickiej „książnicy”, do biblioteki przychodzi coraz więcej czytelników. Dotychczasowe pomieszczenie staje się ciasne. Starania o większy lokal trwały kilka lat. Wreszcie w maju 1987 r. biblioteka uroczyście otwiera drzwi do przestronnego pomieszczenia na parterze budynku. Powierzchnia 50 m² pozwala na organizację kącika czytelniczego, kącika dla dzieci i młodzieży. Na podstawie porozumienia z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Bibliotece zostaje powierzona opieka nad Izbą Pamięci Jakuba Kani.

W 1995 roku siołkowicka Biblioteka przeprowadzona zostaje się na 1 piętro budynku, w którym działała dotychczas. W trzech pomieszczeniach zostają urządzone: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia.

W chwili obecnej placówce przybywa książek, czytelnikom przygotowano dwa stanowiska komputerowe i choć Biblioteka jest przytulnym miejscem (67 m²) to zaczyna być bardzo ciasno.

W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie w ramach zadania „Zakup wyposażenia i remont Biblioteki w Popielowie” dokonała zakupu mebli z myślą o utworzeniu w tej placówce kącika do korzystania z nowoczesnego dostępu do wiedzy. Poprzez uczestnictwo bibliotek gminy Popielów w Programie Rozwoju Bibliotek Filia Biblioteczna w Starych Siołkowicach otrzymała bezpłatnie jeden zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Również w ramach tego Programu posiada od kwietnia 2010 roku dostęp do Internetu.

Historia czytelnictwa we wsi Stare Siołkowice sięga roku 1884. Według źródeł pisanych już wtedy działała polska biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych z Poznania, założona przez rodowitego Siołkowiczanina – Jana Kuliga, absolwenta Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszkańcy Siołkowic mogli korzystać z wypożyczalni i czytelni tej biblioteki. Mieściła się w domu Bartłomieja Kampy, który przez pewien czas był opiekunem tej biblioteki. Również mieszkańcy posiadali prywatne księgozbiory. Wymienić należy tu Pana Jana Macioszka z ulicy Kopiec, posiadacza bardo pokaźnej biblioteki. Swój bogaty księgozbiór, szczególnie z zakresu literatury pięknej gromadził przez wiele lat i udostępniał mieszkańcom Siołkowic. W roku 2007 tak skrupulatnie gromadzony księgozbiór został przez Pana Józefa Macioszka – syna zmarłego w 1980 roku Jana Macioszka przekazany siołkowickiej bibliotece. Ten cenny dar- ponad 200 egzemplarzy znalazł swoje miejsce w Izbie Pamięci Jakuba Kani.