"PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK"

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie znalazła się w gronie finalistów pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom przekształcać się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Fundusze przekazane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates przeznaczone są na szkolenia bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.

Biblioteka w Popielowie, aplikująca się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska Biblioteki Wiodącej w Tarnowie Opolskim otrzyma sprzęt w postaci komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii Bibliotecznych w Starych Siołkowicach oraz Stobrawie. W tych też placówkach zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu. Pracownicy bibliotek zostaną objęci systemem szkoleń merytorycznych i informatycznych. Cykl szkoleń rozpoczęto w 2009 roku w grudniu, potrwa do 2013 roku.