KRONIKA POPIELOWA - CHRONIK VON POPPELAU

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie wydała Kronikę Popielowa współfinansowaną ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego: Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

Autorem "Kroniki Popielowa" z 1885 r. napisanej niemieckim gotykiem jest ksiądz Karol Nerlich, który w latach 1884-1895 był proboszczem w Popielowie i budowniczym obecnego Kościoła Parafialnego

UE