POPIELÓW

Cała historia i działalność Biblioteki w Popielowie związana jest z ulicą Powstańców. W 1951 roku rozpoczęła działalność właśnie przy tej ulicy Gromadzka Biblioteka Publiczna w Popielowie. Swoje pierwsze lokum miała na piętrze budynku, który obecnie zajmuje Bank Spółdzielczy. W jednym niewielkim pomieszczeniu zgromadzono księgozbiór, który na koniec roku 1951 liczył 893 woluminy.

W miarę upływu czasu przybywało książek i poszerzał się krąg czytelników. Pod koniec lat pięćdziesiątych w bibliotece było już 3375 książek, z których korzystało 160 czytelników. Lata sześćdziesiąte charakteryzują się stałym rozwojem czytelnictwa. Sprzyjają temu różnorodne formy kulturalnego spędzania czasu, jakie biblioteka organizuje dla mieszkańców. W 1967 roku na terenie gromady Popielów działają także dwa punkty biblioteczne – w Lubieni i Popielowskiej Kolonii. Początek lat siedemdziesiątych zastaje Bibliotekę w nowych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Powstańców 34 (obecna siedziba Biblioteki). W trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni 75m² została zorganizowana wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia. W roku 1973 powstaje Gmina Popielów. Dotychczasowa Gromadzka przekształca się w Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej Filią staje się Biblioteka w Starych Siołkowicach.

20 grudnia 1974 roku powstaje Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. W 1975 roku do sieci bibliotek publicznych Gminy Popielów włączone zostają biblioteki w Karłowicach i Stobrawie. W latach 1979 – 1980 powstają nowe punktu biblioteczne w Kurzniach i Kuźnicy Katowskiej.

Lata osiemdziesiąte obfitują w zmiany lokalowe biblioteki. We wrześniu 1981 roku biblioteka popielowska zostaje przeprowadzona do dwóch małych pomieszczeń w budynku prywatnym przy ulicy Powstańców 38 (w dotychczasowej siedzibie zaistniała konieczność wymiany stropów). Po czterech latach powraca „na stare śmieci”. Na początku 1989 roku otrzymuje dodatkowe pomieszczenie o pow. 50 m², które jednak wymaga kapitalnego remontu, tak samo jak i dotychczas zajmowane Zostają wymieniane okna, instalacja centralnego ogrzewania, założona zostaje wykładzina PCV. Od maja więc tegoż roku wszystkie książki, regały, cały sprzęt, a także czytelnicy przemieszczają się do jednego pomieszczenia, w miarę kończących się prac wracają na swoje miejsce. W grudniu dopiero Biblioteka przeprowadza się do pomieszczeń o powierzchni 150 m². Teraz jest z prawdziwego zdarzenia Czytelnia, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Wypożyczalnia dla Dorosłych.

W roku 1997 Biblioteka otrzymuje jeszcze jedno pomieszczenie o pow. 50 m², w którym systematycznie gromadzony jest księgozbiór niemieckojęzyczny.

W kwietniu 2004 roku w ramach ogólnokrajowego Programu „Ikona” Biblioteka w Popielowie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji trzy zestawy komputerowe, które zapoczątkowały funkcjonowanie Czytelni Internetowej w Popielowie.


Ważnym wydarzeniem w historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie była jej reorganizacja, kiedy to Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 22 lutego 2007 roku została przekształcona z dniem 01 lipca 2007 roku w samorządową instytucję kultury.

W roku 2009 w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizując zadanie „Zakup wyposażenia i remont Biblioteki w Popielowie” przeprowadzono generalny remont biblioteki. Została zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, założono wykładzinę użytkową w miejsce popękanej i zniszczonej wykładziny PCV, wymalowano pomieszczenia i wyposażono bibliotekę w nowy sprzęt.