"BIBLIOTECZNA PRACA SPOŁECZEŃSTWO WZBOGACA"

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2008r. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie realizowała projekt, wyróżniony w konkursie "Biblioteka moje ulubione miejsce" organizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

W ramach projektu "Biblioteczna Praca społeczeństwo wzbogaca" Biblioteka w Popielowie przygotowała dla społeczności lokalnej warsztaty tematyczne nawiązując do:

• obsługi komputera
• przybliżenia bogatej spuścizny kulturowej naszych przodków
• tolerancji
• znajomości języka niemieckiego

Uczestnicy warsztatów realizowali się w wybranej przez siebie grupie tematycznej. Na każdego z osobna i wszystkich razem czekała możliwość poznania czegoś nowego, odkrycie na nowo czegoś starego, cudowny zapach książek i miła atmosfera.

Na zakończenie projektu dla wszystkich biorących udział w jego realizacji oraz dla wszystkich zainteresowanych odbyło się spotkanie z Panem Walterem Pyką, popielowskim poetą, aptekarzem z zawodu oraz Panią Heleną Buchner, autorką poczytnych od niedawna książek "Hanyska" i "Dzieci Hanyski".

Efektem końcowym warsztatów z zakresu spuścizny kulturowej naszych przodków było zaprojektowanie kartek pocztowych przez uczestników i wydanie ich za środki pozyskane w projekcie